Vízöntő korszak


"Aki csillagászattal csak egészen keveset foglalkozott, tudja, hogy mi a precesszió. Ezzel a kifejezéssel azt az eltolódást jelölik meg, amelyet, lehet, a Föld tengelyének ingadozása idéz elő. Tudjuk, hogy a Nap tavaszi napéjegyenlőség idején a Kos csillagképének pontosan nulla fokán kel, ahogy őszi napéjegyenlőség idején pontosan a Mérleg nulla fokán. Az előbbi a tavasz, az utóbbi az ősz kezdete. Csakhogy a dolog nem szokott egyezni. A Föld tengelyének ingadozása következtében évről évre nem is mérhető eltérés keletkezik. A Nap hajszálnyival odébb kel. De ha két év között a különbség csaknem semmi, száz év alatt már, ha nem is számottevő, de mérhető. A különbség kétezer év alatt körülbelül harminc fokot tesz ki hátrafelé, vagyis a tavaszi napéjegyenlőség pontja előrehalad. Ezt hívják precessziónak.

A precesszió miatt támad az a helyzet, hogy kétezer év elteltével, tavasszal a Nap már nem a Koscsillagkép nulla fokán kel, hanem, mivel harminc fokkal eltolódott, a mögötte levő csillagkép, a Halak nulla fokán. És amikor kétezer év elmúlt, a Nap már nem a Halakban kel tavasszal, hanem hátrál és átlép a következő csillagképbe, a Vízöntőbe.

A csillagászatban ennek a jelenségnek csak annyi fontosságot tulajdonítanak, mint a többi kozmikus jelenségnek: tudomásul veszik és pont. A keleti asztrológia azt mondja, hogy ilyen kétezer esztendő körülbelül egy világhónap. Tizenkét világhónap, körülbelül 26 ezer év, egy világév. Mert a keleti asztrológia tágabb, fölényesebb, szélesebb távlatú szemlélete összefüggést talált a csillagjárás és az emberiség sorsa között. Az egyes világhónapok nagy történeti korszakok, görög szóval: aiónok. A hónapok annyira zártak, hogy az egyikből a másikba való átmenet kritikus. A világévek felén, hat világhónaponként pedig nagy katasztrófák keletkeznek. Ilyen volt a legutóbb, időszámításunk előtt tizenháromezer évvel, Atlantisz elsüllyedése.

Ma a Halak csillagképéből lépünk ki. A hónap befejeződött, és az aión lezárult. Válságos időbe jutottunk, s ezt csaknem mindenki saját bőrén is érzi. Most lépünk át a következő képbe, a Vízöntőbe. Tökéletesen új élet következik, miután a régi lezárult. Az egész Földet és emberiséget alapjában megrázó események megjelenése. Az apokalipszis egy neme. Hogy a Halak-korszak milyen volt, azt tudjuk. Kétezer év története beszél róla. Hogy a Vízöntő milyen lesz, azt senki sem tudja. Amiről e pillanatban tudomást szerezhetünk: mi történik, amikor a Halakból a Vízöntőbe lépünk."

Hamvas Béla: A vízöntő                                                                          http://www.tradicio.org/hamvas/aquarius.htm

Én most nem akarom bebizonyítani senkinek sem, hogy egy új korszak kezdetén vagyunk, de ahogy vannak napok, hónapok, évek, századok, miért ne lehetne nagyobb terjedelmű egység, mint pl. a világhónap. Tudjuk, hogy világunkban csak egy örök dolog van, s ez a változás, és ennek a változásnak üteme, ritmusa van, és nem kaotikus, véletlenszerű. Miért ne lehetne kb. 2000 évenként gyökeres változás?

Mik ezek a gyökeres változások ma?
- Az emberek több mint 60%-a ma már nem produktív munkahelyen dolgozik, a világunk szép lassan virtuális világgá alakul át. A megvásárolható árúk nagyobbik részének már semmi köze a biológiai szükségleteinkhez.
- Oda utazunk a Földön ahová csak akarunk, s nem sokára a világűrbe is!
- A család, a barátság fogalma, és funkciója is teljesen megváltozott. A kapcsolatok felszínessé váltak.
- Az emberi értékek, és társadalmi elvárások is gyökeresen megváltoztak.
- A kultúra is felhígult, ma már bárki adhat ki könyvet, lehet sztár, csak pénz kell hozzá.
- A környezeti változások is felerősödtek, mint pl. az időjárás esetében, a természeti katasztrófák száma lényegesen megemelkedett.

Sorolhatnám még tovább a változásokat, de nem szeretném ezzel rabolni az időtőket. A vízöntő levegős jegye, yang jellege jól alátámasztja a fenti változásokat. A lényeg az, hogy ez a kor sem lesz jobb, vagy rosszabb az előzőeknél, csak másabb.  S nem hátrány ha a korszak főbb jellemvonásait, meghatározó erőit tudatosítjuk önmagunkban.  Én a mandalák segítségével gondolkodtam el a korszakok meghatározó tulajdonságain. Érdekességként ugyanazt az alapmintát használtam fel, s csak apróbb különbségek vannak a mintát illetőleg a mandalák között. ( a mintákat megtalálod a mintagyűjteményben )

Akkor lássuk a mandalákat!

KOS KORSZAK

 

 HALAK KORSZAK

 

VÍZÖNTŐ KORSZAK

Mandala főoldal