MESE és a MANDALA

Már több hónapja azon gondolkodom, hogyan tudnám a mandalák, és a tudatalatti csodálatos világát bemutatni nektek. Hogyan tudnám érdeklődéseteket felkelteni, hogyan tudnám elmagyarázni, megvilágítani a mandalákban rejlő lehetőséget. Többször neki ültem, és leírtam már a gondolataimat, tapasztalataimat, aztán megvágtam, átfogalmaztam őket, de igazából máig nem vagyok elégedett velük. Ha leírom az összes gondolatomat, tapasztalatomat még őrültnek tekintenek! Ha meg kivágom az "őrült" részeket, akkor meg hiányzik a lényeg. Amíg az optimumot kerestem, végre bevillant a megoldás. A MESE! A mese képes mindent elmondani, erről a belső világról úgy, hogy érthető legyen mindenkinek és benne legyen a lényeg is.

"A mese - mint minden műalkotás - sokrétű, gazdag, mélyértelmű. Jelentései alapos vizsgálódással is csak lassanként, fokozatosan tárulnak fel. A mesék elvarázsolnak. Követeik a gyerekeknek úgy kínálnak megoldásokat, hogy azok kimondatlanok maradnak. A fantázián múlik, hogy a mese tartalmait a befogadó hogyan vonatkoztatja magára. Így válhatnak a mesék a gyerekek szabadságát megtartva a megismerésben és tájékozódásban életsegítséggé." http://www.zpok.hu/waldorf/mesekell.htm

"A beszédnek és nyelvnek teremtő ereje van a kisgyermek számára. A mese nyelve is mágikus, teremtő nyelv, ezért fontos segítség a világot tanuló embernek. Teljes és osztatlan figyelemmel tanul a gyerek beszélni, gondolkodni, élni. Ez a figyelem önkéntelen és nagyon fontos, hogy óvodás korban még erre a figyelemre nagy szüksége van a gyermeknek. Osztatlan a figyelem, azaz a gondolkodás és érzés nem vált még külön. Lassan válik majd szét, s ezt a folyamatot nem szabad siettetni, mert a gyermek lelkiségét gyengítjük. A gyermeknek még teremtő módon kell működnie önmaga kiformálásában, mivel növekedéséhez, képességeinek kibontakoztatásához önmagából kell létrehívnia a formáló erőket. A mese képei a lét gyökeréig érnek és "világmagyarázatokat" közvetítenek a gyermeknek. Pl.: "rend van a világban.", "jelen van a rossz, de legyőzhető", "az úton - fejlődés - végig kell menni", "a gonosz nem tud fejlődni". " http://www.zpok.hu/waldorf/mese.htm

A felnőttek nagy része elfelejtette a mesét, és elfelejtette a gyermekkori (paradicsomi) állapotát. A lényeg ebben a mondatban van: "A gyermeknek még teremtő módon kell működnie önmaga kiformálásában, mivel növekedéséhez, képességeinek kibontakoztatásához önmagából kell létrehívnia a formáló erőket.". Ez a mandala lényege is, a tudatalattiból, a középpontból, önmagunkból kell létrehívni a belső erőket, amelyekkel élethelyzeteinket, és problémáinkat meg tudjuk oldani, és nem önmagunkon kívül kell keressük a segítséget, a megoldást.

Egy rövid és ismert mesét (ami nagyon sok formában látott már napvilágot) az Annácska és Márika történetét szeretném Nektek elmesélni. Ebben a mesében a kút fogja átvezetni a tudatost a tudatalattiba. Sok olyan szimbólum létezik még (pl. kapu, ajtó, táltos ló, barlang, stb.) amelyek képesek bennünket a tudatalattiba átvezetni.

"A mesékben nagyon gyakran úgy jut le valaki ezekbe a mélyebb rétegekbe, hogy beleesik egy kútba, egy szakadékba vagy egy lyukba. Néha azonban ezt a rejtett motívumot egy rejtett ajtó jelképezi, amely mögött lépcsők vezetnek lefelé. Amikor a mesében egy ilyen, ember alkotta szerkezet tűnik fel, az arra utal, hogy a tudattalan mélyebb rétegei valaha összeköttetésben álltak a tudattal, a kapcsolat azonban már rég feledésbe merült vagy elfojtódott. A szerkezet azonban még megvan, a mélybe jutás lehetősége továbbra is fennáll."  Marie-Luise von Franz: Archetípusos minták a mesékben

Hol volt, hol nem volt hetedhét országon túl, még az Óperenciás tengeren is túl, Andrásfalván volt egy jó gazdaember és annak egy szép felesége. Volt egy leányik: Márika. Egyszer csak megbetegedett az asszony és meghalt. Hiába vittek más országból doktorokat, nem tudták meggyógyítani, árván maradott Márika.  A mesét itt olvashatod tovább Annácska és Márika .

A mesét nem elemzem részletesen, mert akkor lehet, hogy senki nem olvasná el a hossza miatt, csak főbb vonalaiban szeretném elemezni, kiemelve a lényegét.
Márika, édesanyja halála után egy olyan élethelyzetbe került, amiben elvesztette a gyermeki szabadságát, s a gondtalan gyermekkorból rögtön a felnőttkorba kellett lépnie, ahol már magának kell döntenie a saját életéről, és Márika döntött is, mikor orsója után beugrott a kútba. A kút sok mesében megjelenik és ősi szimbólumként az átjárót szimbolizálja egy másik világba, a tudatalattiba (ezen kívül a kút a forrást is szimbolizálja). Ebben a világban beszél a körtefa, a kemence, a kutya, és itt minden megtörténhet! Márika a valós életében is tiszta, becsületes, érzékeny és szorgalmas kislány volt, s itt a másik világban is teljesen természetes tőle, hogy segít a körte fának, a kemencének, a kutyának. Ezek a próbatételek, nem csak mi ismerhetjük meg belőle Márikát, hanem ő  is megismeri saját magát, hogy milyen, és hogy mire képes. Aztán megint döntenie kell a két kapu közül melyiken megy be. A választása is önmagáról árulkodik -Biztosan a vaskapun valami nagy uraság lakik. S bément a fakapun. Nem történt más, mint mélyebbre hatolt a tudatalattijába, ahol még nagyobb erőpróbát kellett kiállnia, egy teljes háztartást kellett 3 napig egyedül vezetnie, ami egyértelmű utalás arra, hogy felnőtté kell válnia. A 3. nap után visszatérő asszony -a belső teremtő erő egyik megnyilvánulása- pedig elismerte a jó munkáját, azt, hogy képes önállóan megállni a lábán, megerősítette ezzel a sikeres próbatétellel az önbizalmát. Visszakapta orsóját, s megint választania kellett a jutalmul felkínált két doboz közül.
S most zavarba jöttem, mert a mese itt besűrűsödik, elérte a tetőfokát, s az elemzés csak megöli a mese egyszerűségét, egységét, melegségét, s helyette reflexiókat nyújtva, frázisokká, elcsépelt mondatokká transzformálja át a szimbólumok sűrített jelentését.
Gondolkozzatok el, hogy milyen szép, az hogy kapok, és teljesen természetes, hogy elfogadom. Gondolkozzatok el, hogy miért nem nyitja ki Márika a dobozt mikor megkapta, és semmi érzelgőség vagy további részletek, egyszerűen:
 - Elindult hazafelé.
Mit jelenthet a doboz? A dobozba zárva van a tapasztalat, a tudás, a tudatalatti bölcsessége, a megoldás, olyan formában amit a tudatos Én fel tud majd használni. A legnehezebb a tudás felhozása a tudatosba, aki rendszeresen meditál, vagy "tudatosan álmodik", az tudja, hogy ott a megváltozott tudatállapotban milyen egyszerű, és világos a megoldás, de visszatérve a tudatos szférába, elhomályosulhat, elfelejtődhet, értelmetlenné válhat, ezért kell dobozva zárva felhozni, könnyű fadobozban, a fa élő anyag, ami azt jelenti, hogy a doboz tartalmát fel akarja használni (a réz doboz hosszú tárolásra alkalmasabb), be akarja vonni az életébe a doboz tartalmát, meg akar változni. A vissza úton learathatja munkájának gyümölcsét, mindent megkap ami az élethez szükséges, de ne feledjük, hogy ezek mind lelki kincsek. S mikor haza érkezik, ahol nem várják (ellenséges világ), a doboz kinyitása után minden megváltozik. S a mesének nincs vége, mert meg kell hagyni a választás szabadságát mindenkinek, mindenkinek meg kell ismernie a negatív példát is, mert csak így lesz értéke a pozitívnak. Annácska is neki indul a kútnak, és hibát, hibára halmozva ér haza, és hozza jutalmát, a réz dobozt.
 -Kinyitották, de abban csak hamu volt, békák voltak, ugrottak ki! Úgy kikergették az öreg mostohaasszonyt, s a leányát is, hogy lehet, még ma is futnak, ha meg nem álltak, Annácska is és még vissza sem néztek. Márika hiába kiabált:
- Jöjjenek vissza, megosztom én velük mindenemet.

A mese boldog vége is szolgál egy nagyon fontos tanulsággal. Márikát a "gazdagság" nem osztotta meg, nem tette iriggyé, bosszúállóvá (mint ahogy a valódi földi kincs tenné minden bizonnyal az emberrel), a gonosz mostohájával és lányával szívesen megosztotta volna "vagyonát", de ők kudarcot vallottak, s ezzel ki is zárták magukat a "gazdagságból", sőt elfutottak előle. Márika boldogan élt tovább, megoldotta az élethelyzetét. Felülkerekedett a nehézségeken, úgy, hogy soha többé nem térnek vissza ezek a nehézségek, még rossz emlékként sem! Egy életre megoldotta őket.
Ami még említést érdemel, az amikor Márika beleejti a kútba az orsóját. Ez volt az utolsó csepp a pohárba, az egó nem tudott már megoldást találni a jelenlegi élethelyzetére, és átadta a vezetést a tudatalatti számára. Márikának nem volt miért maradnia már, ezért ugrott be a kútba. Egyszerűen fel kellett adnia eddigi személyiségét, mert nem tudott megfelelően megbirkózni azzal az élethelyzettel, amibe került (gyermeki énjével), és egy új, erősebb, (felnőttebb) a feladatnak megfelelőbb tulajdonságokkal rendelkező személyiség kialakulásának lehetőségét adta meg önmagának az "öngyilkos kútba ugrással". Sajnos az ember megvárja általában az utolsó pillanatot, mikor már nincs tovább. Ilyen utolsó pillanat a súlyos betegségek, balesetek, munkahely elvesztése, a biztonságot adó személy elvesztése, stb. Ezekben a helyzetekben változnunk kell, nincs más lehetőségünk, csak a halál. Aki megtalálja önmagához az utat, az csodával határos módon meggyógyul, és ismét megtalálja helyét a világban. Egy olyan élethelyzetben, amiben már az ember élete van veszélyeztetve, csak egy megoldás létezik, a tudatalatti hatalmas ereje.
Tudatos lényekként nem kell kivárnunk az utolsó pillanatot, időben megoldhatjuk problémáinkat a tudatalatti segítségével.

A mandala is egy kút, egy átjáró, és egyben forrás, használjátok gyermeki nyitottsággal és tiszta szívvel.

"De aki abból a vízből iszik, amelyből én adok majd neki, az soha, semmiképpen nem szomjazik meg többé, hanem az a víz, amelyet adok neki, szökellő víz forrásává lesz benne az örök életre." Biblia (Ján 4,14. )

Még egy történetet szeretnék itt megosztani veletek Dr. Süle Ferenc tollából.

"Egy három gyermekes falusi család legidősebb, 7 éves, kisiskolás lányának példája....
Igen szegény körülmények között éltek, az apja súlyos alkoholista volt. A családi veszekedések, durva megnyilvánulások rendszeresek voltak. A kislányt gyakran büntették, verték igazságtalanul. Az iskolában a tanítónő -aki rendszeresen verte a gyerekeket, körömrágás esetén pedig egymás verésére kötelezte őket- egy félreértés miatt egyszer igazságtalanul nem engedte haza, hanem bezárta délben az osztályba a kislányt, majd megfeledkezett róla. Így ő nem tudta ellátni az otthon egyedül lévő húgát és az állatokat, amik a feladatai voltak, mivel szülei dolgoztak. Már ekkoriban sokat volt depressziós, lehangolt. Az esemény után este, amikor hazakerült, anyja az utcán a falu szeme láttára megverte és megtaposta.
Ezután már annyira el volt keseredve, hogy nem akart tovább élni. Ezt követően egyik éjjel, elkeseredésének mélypontján különös látomása volt: Egy kezet látott, ami lenyúlt hozzá és megfogta az ő kezét. A kéz egy felnőtt férfi keze volt. Mintha Isten nyújtotta volna ki kezét, de volt benne valami apai, sőt valami szerelmi érzés is. Az élményt olyan erős érzés kísérte, hogy most már nem lesz többé egyedül, Ő mindig vele lesz és segíteni fogja mindenben. Békesség, biztonság és erő költözött ettől a lelkébe. A továbbiakban ezt az érzést nehéz élete mélypontjaiban fel tudta idézni, és ez erőt adott mindig. Későbbi, felnőttkori megtérése is ezzel összhangban, ennek folytatásaként következett be. Élete szép kibontakozást ért el felnőttkorára.
A mélylélektani történés egyértelmű: A negatív szülőfigurák -különösen az apa- kompenzálására a már az életét fenyegető depresszív állapotban a lélek mélyéről archetipikus atyai, animuskompenzáció jelent meg a látomásában."

A mese és az idézett valódi történet között nincs nagy különbség. Ezekkel a példákkal, azt szerettem volna elmondani, hogy milyen óriási lehetőségek rejlenek bennünk, önmagunkban. Rajtunk múlik, hogy teszünk-e erőfeszítéseket önmagunk megismerésére, vagy nem. Ha teszünk, ha nem, megkapjuk a jutalmunkat. Ez az ok és okozat törvénye. Most tedd a szívedre a kezed és kérdezd meg önmagadtól, hogy Annácska vagy Márika helyében szeretnél lenni. S a válasznak megfelelően tégy is annak érdekében. Ezúton kívánok mindenkinek kitartást, elkötelezettséget, és sok sikert önmaga felfedezéséhez.

Reményik Sándor:

Istenarc

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, miképp került a mélybe.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rárakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magam.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
A most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.

Egy istenarc van eltemetve bennem,
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsz

 

Vissza    Főoldal