Cikkgyűjtemény
 

Mi is a mandala?

Sok fajta mandala létezik. Hinduizmus, buddhizmus, kereszténység, görög mitológia, sámánizmus, indián kultúra ábrázolásai a legismertebbek. Minden kultúra és civilizáció használta a kör szimbólumot. Ugyanis a mandala szanszkrit szó kört jelent. A Tibeti elnevezése már sokkal többet elárul róla. A mandala tibetiül „dkyil-’khor” (kjilkor), amiben a „kjil” a középpontot, és a „kor” a centrumot körülvevő koncentrikus köröket jelenti. Ezek szorosan összetartoznak, egyik a másik nélkül nem létezik. „A mandala a teljesség, a középpel harmonikus egységben lévő körülmények összessége.” Tarab Tulku

Mandalafetés (útmutató)

A mandalával végzett munka legjobban magányosan végezhető, amikor minden elvárásunktól, szabadon, játékosan, próbálgatva, a véletleneket kihasználva, az ösztöneinkre hallgatva, alakzatokkal és színekkel töltjük ki a kört. A mandalák készítéséhez olyan nyugodt környezet a legmegfelelőbb, ahol legalább egy-két órán keresztül nem zavarnak meg.
A mandalák készülhetnek színes ceruzával, filctollal, temperával, olajfestékkel, üvegfestékkel, agyaggal, kővel, virágokkal, homokkal, bőrrel, fával, tehát bármilyen technikával.

Mandala tanfolyamok                      (2003.12.01)

A mandalafestés a teljesség, a belső egyensúly, és az erő felismerésén keresztül tud bennünket megnyugtatni, ellazítani, kreatív energiánkat mozgósítani, és gyógyítani. A csodálatos formák és színek milliárdjai pedig segítenek kifejezni önmagunkat és érzéseinket megélni. Szürke hétköznapjaink örömei, kudarcai, feszültségei, csomói festés közben láthatatlanul feloldódnak a formák és színek változatos világában, és energiával, alkotóerővel, jó kedvvel és tenni akarással töltenek fel, hogy tetteink bölcsebbek és mi magunk boldogabbak lehessünk.

 

 

Mandala a lakásban                         (2003.12.01)

Az általunk elkészített (ez a legjobb!) vagy vásárolt (ami nekünk nagyon tetszik) mandala egyértelműen megmutatja (mondhatnám, hogy mindenki ismeri ezt az ősi nyelvet, amit a mandala képvisel), hogy mi kik vagyunk, s ez által mire van szükségünk a fejlődésünkhöz, a pihenésünkhöz, az egészségünkhöz, az életben való boldogulásunkhoz. Ha egy ilyen mandalát kiteszünk a falra, akkor ezzel egyfajta rendet, törvényeket határozunk meg magunk körül, ami harmonikus kapcsolatban van a bensőnkkel. S ezután természetesen mi sem bújhatunk ki a meghozott rend alól.

 

Egy Mandala ajánló cikk                  (2003.12.01)

Fehér papírlap, színes ceruzák és csend. CSEND. A szabadon dolgozó kéz kört rajzol, színeket választ. A vonalak maguktól formálódnak. Gondolatok ébrednek és jelennek meg a papíron -- tisztán, de mégis másképp. Hogy történt mindez? Az első mandala. Az első olyan rajz, amiben tisztán látom önmagam.

A tavasz mandalái                         (2004.04.13)

Itt a tavasz! A tél, a bezárkózás, a befelé fordulás után itt van az újjászületés, a kiáradás, a fejlődés lehetősége. Ami télen, belül megérett, az most kihajt, és megvalósul a külső világban. Rohanó időnkben, próbáljunk meg egy picit megállni, csendben lenni, és csak figyelni a természetre, ahogy lüktet, megújul, és növekszik folyamatosan bennünk és körülöttünk egyaránt.

 

 

 

Válogatás a Mandala előadások anyagából
                
(2003.12.01)

„Körben történik minden, amit a Világ Ereje tesz. Az ég kerek, és azt hallottam, hogy a föld is az, mint a labda, és ilyenek mind a csillagok. Örvénylik a szél, mikor legnagyobb erejében mutatkozik meg. A madarak kör alakú fészket raknak, mivelhogy ugyanaz a hitük mint a mienk. A nap ugyancsak körben jár, miként a hold is, és bizony mindkettő kerek. Ugyanígy nagy kört formálnak váltakozásukban az évszakok, és mindegyre visszatérnek ugyanoda, ahol voltak. Az ember élete is kört alkot, a gyermekkortól a gyermekkorig, és ugyanilyen minden a világon, ahol az Erő működik.”

Egy dakota indián bölcsessége

Mandala elemzése                           (2003.12.01)

Tudni kell, hogy az ember nem tud olyan tudatosan festeni (vagy rajzolni - rajztesztek), hogy nem legyen benne önmaga, az akkori állapota. Egyet megtehet, hogy nem veszi komolyan és odalök valamit, abból csak tényleg az derül ki, hogy nem akar foglalkozni önmagával. Már a festésnél megjelennek az ellenállás jelei, a következő felkiáltásokban, nem kell várni az elemzésig.....

Foglalkozások a sikeres fejlődés szellemében
                         (2003.12.01)

Olyanok vagyunk mint a kis gyermekek, mikor kint játszanak a játszótéren vagy a grundon. Kint játszva néha előfordul, hogy összetűzésbe kerülnek egymással, vagy kis baleset éri őket, ilyenkor a gyermek vágyakozva gondol a szerető, védelmező szülők közelségére, de mikor a szülők szólnak neki, hogy a játéknak vége, s haza kell mennie, a válasz általában csak annyi, hogy -Még nem játszottam ki magam!
Így vagyunk mi felnőttek is az életben. Amíg minden jól megy, addig játszunk, s ha hívnak, hogy gyere és foglalkozz egy kicsit önmagaddal, spirituális dimenzióiddal, az igazi otthonoddal, a válaszunk általában csak annyi, hogy -Még nem játszottam ki magam! És visszatérünk a szürke hétköznapokhoz és a játszmáinkhoz. De ha nagyobb baj ér bennünket, akkor rögtön a spirituális dimenziók felé fordulunk, mert a materiális világunkban nem kapunk kielégítő választ és vigasztalást a történtekre. Ahhoz, hogy minden nap időben hazaérjünk, meg kell tanulnunk, hogyan lehet nap, mint nap kiszállnunk a játékunkból és hazamenni, ahol tanulás és további nevelés vár ránk.

Művészetterápia                             (2003.12.15)

Tanulnunk és fejleszteni kell önmagunkat, vagyis alkalmazkodnunk kell a megváltozott körülményekhez, úgy, hogy az új világban ne az ellenségességet, hanem az új lehetőségeket lássuk, amiben megismerhetjük, s kiteljesíthetjük önmagunkat, testi és lelki egészségünk megőrzése mellett. E tervünkhöz nagy segítséget nyújthat a személyiségfejlesztő művészetterápia egyik eszköze a mandalákkal való foglalkozás. A linkre rákattintva egy gondolatébresztő írást olvashattok a művészetterápiáról, annak hihetetlen mélységeiről, sokoldalúságáról.

A szívünkhöz vezető út keresése mandalával
                           (2004.01.03)

Utazásra hívlak a szellem, a lélek , a tudat, a szív (bárhogyan is nevezzük) birodalmába. Ahol analógiák, ősi szimbólumok, tradicionális bölcsességek segítségével járjuk be az ember rejtett birodalmát és keressük közösen a Szívhez vezető utat.
Ez a weblap bepillantást enged az 1 éves  tanfolyam világába, ahol ennek megfelelően, a rendszeres tanulás, kísérletezés és alkotás után nem maradnak el a  belső csodák.

Mandalaminták a kísérletezéshez
 

Mandala a jógi támasza                        (2004.01.07)

"Az elmélyedést segítendő különböző eszközöket használ a jógi, amelyekre 'támaszkodva' szilárdan tarthatja tudatát a meditáció tárgyán. Ezek közé tartoznak a test- és kéztartások (mudra), a hangok (mantra), a kézbe vehető tárgyak (vadzsra, mala), az istenségek különféle képi ábrázolásai és a vizualizációban felépített fény- és energiaformák legkisebb részlete is (meditáció, mandala). Együttes alkalmazásukkal a gyakorló a létezés minden síkján egyszerre képes jelen lenni, és jelenléte tudatos, mivel egy bizonyos meditációban alkalmazott támaszok az adott tudattartalmat jelenítik meg, és pedig pontosan az analógiák törvényének megfelelő láncolatában. Valójában a támaszok éppen támasz-jellegüknél fogva csak arra valók, hogy a jógit segítség eljutni a célba, ahol már feleslegessé válnak. A megvilágosodottnak nincs szüksége semmiféle meditációra, elmélyedésre és különféle eszközökre. Állandóan a Valóság igazi természetében időzik...."

A spirituális fejlődésről a mélylélektan tükrében
(2004.01.19)

Ebben a írásomban a mélylélektan és a spiritualitás kapcsolatát tekintem át Dr. Süle Ferenc (pszichiáter, pszichológus - a mélylélektan és a valláslélektan elismert kutatója) írásainak tükrében.

C.G.Jung mélylélektana az, amelyik a vallásos (és nem vallásos emberek) Isten-tapasztalásáról leginkább átfogó, koherens lélektani koncepciót tudott kidolgozni. A teljes emberi élet mélyen tudattalan központját, az Isten-érzékelés szervét, az Isten-tapasztalás  mélylélektani megfogalmazását nevezi Jung Selbstnek. E szerint az irányzat szerint a teljes emberi és benne a pszichés élet is végső szinten Selbst-centrikusan működik, ha a tudatos én számára ez idegen, elutasított vagy teljesen rejtett is. A teljes egyén egészsége, fejlettsége azzal határozható meg leginkább e lélektani rendszerben, hogy az össz-személyiségben a Selbst általi integráció milyen mértékű, és az ego ebben hogyan vesz részt."
 

Nagyon szép ősi, magyar mandala motívum  (2004.01.01)

Képek és minták

Téli mandalák                                        (2004.02.07.)

Az igazi tápláló fény belül vár minket! Aki ilyenkor nem fél egyedül lenni, olvasni, festeni, sétálni, alkotni, meditálni, gondolkodni az nem lesz depressziós! Boldogabb, kiegyensúlyozottabb, bizakodóbb lesz, mert van ideje, hogy felmérje erejét, lehetőségeit, és új értelmet fedezzen fel életében, új célokat tűzzön ki, új stratégiát dolgozzon ki, hogy együtt pulzáljon az élettel, s ne érezze magát kívül állónak, megosztottnak, elhagyatottnak.

MAG és SZEM ősi szimbólumok

A pillangó                                       (2004.02.10)

A természetnek egyik csodája a pillangó, talán a legizgalmasabb, legképletesebb üzenetet nyújtja számunkra. A pillangó hernyóként éli élete első szakaszát. Látszólag elégedett lassú, a földön csúszómászó állapotában. De aztán elfogja egy érdekes, megmagyarázhatatlan vágy, ami belé van "programozva" és elkezdi magát előkészíteni - mint egy múmiát - hernyó életének "halálára".

Mese és a Mandala                              (2004.02.18)

Hol volt, hol nem volt hetedhét országon túl, még az Óperenciás tengeren is túl, Andrásfalván volt egy jó gazdaember és annak egy szép felesége. Volt egy leányik: Márika. Egyszer csak megbetegedett az asszony és meghalt. Hiába vittek más országból doktorokat, nem tudták meggyógyítani, árván maradott Márika.

Az apja járogatott dógozni, s a szomszédban volt egy özvegyasszony, annak volt egy leánykája: Annácska. Márika örökké vele játszadott. De az özvegyasszony Márikának örökké mondogatta:
- Mondjad apádnak, kérjen meg feleségül éngemet. Szép rokolyát veszek neked, pántlikát a hajadba, tejbe-vajba förösztgetlek, hasábfával kenegetlek.......

 

A Maszk                                             (2004.02.24)

„A sámánok és a vadászférfiak maszkos-maskarás átlényegülése állatokká, szellemekké, ősökké, állatősökké és szellemősökké való átlényegülése egyrészt egyfajta tanulásmód, megismerési mód is volt: az utánzás átélésével tanulni meg a természet tőlünk különböző létezőinek sajátosságait; másrészt mentálhigiénés aktus: a félelem legyőzése azáltal, hogy megjelenítjük az ijesztőt, mert ha mi magunk idézzük meg, ezzel kézbe is vesszük, kézben tartjuk rémületkeltő hatalmát; harmadrészt az ember fölemelkedése egy, az egyén korlátai fölötti szférába, átváltozó képességének gyakorlása…

A maszköltés ősi szertartásaiból tehát közös gyökérről kettős alapélmény származtatható: a (szerepen keresztüli) közösségátélés és a természetfölötti erőkkel való érintkezés, a szakralitás élménye."

 

 
Egy keleti mandala elemzése                 2004.06.07

"Aki a földre született, két végtelenség között van. Megelőzi az a tenger idő, mely születése előtt telt el s követi az a tenger idő, mely halála után fog lepörögni. Így az ember csak láncszem egy óriási láncban, egymásra következő nemzedékek összekötő csatja, a jelen és jövő pántja. Mozzanat az élet, gyors és esetleges: pillanat és villanat.
Az egyéni élet holmi halvány, derengő álom. Csak a „napnyugati barbárok” égnek az egyéniség forró tébolyában, akik már tudják, hogy a Nap nem a Föld körül forog, de azt még mindig nem bírták megtanulni a természettől, hogy az erkölcsi világrend nem egy kis sejthalmaz magja körül forog."
                                                     Kosztolányi Dezső

 


 

Indián gyógyító mandala elemzése       2004.09.06

Egyszerűen csodálatos ez a mandala! Egyszerű, tiszta formáival, színeivel, impulzív, kiáramló energiáival nagyon erős hatással van az emberre.
Az indián gyógyító mandala összegezve nem más, mint egy eszköz, egy segítség, egy kapu, amely a megváltozott tudatállapot segítségével, tudatalattink támogató erőit mozgósítva helyreállítja a megcsorbult egységet, és a felborult egyensúlyt bennünk a gyors, és eredményes gyógyuláshoz.

„Az igazi indián filozófiája szerint indiánnak lenni egyfajta tartást, szellemi állapotot jelent. Indiánnak lenni egyfajta létállapot, amit az ember a szívében hordoz. Ez azt jelenti, hogy a szív szavát követed, s mintegy energia-elosztóként működsz ezen a bolygón. Hallgatsz a szívedre, az érzéseidre, a megérzéseidre, hogy eloszthasd az energiádat, hogy a Föld és az Ég hasonló energiáit mágnesként magadhoz vonzzad, s a szívedből – lényed valódi központjából - újra eloszthasd. Ez a mi feladatunk.”
                                                     Lakota indián asszony

Vissza